Veiligheid

De Contact Oud Mariniers Schietvereniging Rotterdam (COMSV) hecht grote waarde aan veiligheid, alle leden dienen de instructie te volgen betreffende de baanreglementen/veiligheid en wapen handelingen.

Veiligheid in het gebruik

De COMSV raadt schutters aan (nadat men daarvoor in aanmerking komt en wenst), om een deugdelijk wapen aan te schaffen en deze goed te onderhouden. Voor de veiligheid van de schutter en zijn of haar omgeving is het belangrijk om het wapen door en door te kennen. Behandel wapens sowieso met zorg en aandacht. Daarnaast wordt van u als schutter verwacht om kennis en vaardigheden op peil te houden. Schutters kennen de veiligheidsvoorschriften en weten hoe zij moeten handelen bij een storing of incident. Het COMSV-Rotterdam verwacht van de leden dat zij gebreken en onveilige situaties altijd melden. Ook houden schutters de schietaccommodatie schoon, waaronder het opruimen van lege hulzen.

Nog meer regels voor veiligheid

  • Speel nooit met een vuurwapen.

  • Behandel elk wapen alsof het geladen is.

  • Houd de loop altijd in een veilige richting.

  • Leg uw vinger niet op de trekker, maar gestrekt langs de trekkerbeugel.

  • Leg nooit een geladen wapen uit uw handen neer!

  • Laat nooit een wapen geladen of ongeladen onbeheerd liggen.

  • Gebruik gehoorbescherming en oogbescherming.

  • Gebruik geen alcohol vooraf aan het schieten.

  • Wijs medeschutters tactvol op onveilig gedrag.

  • Was na elke schietoefening grondig uw handen.