Lidmaatschap COMSV-Rotterdam

Wij hanteren een streng selectief aanname-beleid, zie onderin bij “Houd u rekening met het volgende”.

=========================================================

De COMSV-Rotterdam bied ruimte aan sportschutters om zich te ontwikkelen van beginnend tot ervaren schutter. Trainers leren nieuwe leden de algemene basistechnieken en veilige omgang met wapens.

Basistraining nieuwe leden

De vereniging biedt een basistraining onder begeleiding van ervaren en gecertificeerde trainers. Dit omvat het gebruik van luchtgeweer en (pers)luchtpistool, kleinkaliber geweer en pistool en grootkaliber pistool en geweer. Bent u eenmaal zover om vaardig en veilig te schieten? Dan kunt u tijdens de openingstijden zelfstandig (gratis) gebruik maken van de verenigingswapens.

Wat er van u verwacht wordt

COMSV-Rotterdam vraagt van aspirant-leden een Nederlandse ID en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Daarnaast is een verklaring omtrent gedrag (VOG), specifiek voor het lidmaatschap van een schietvereniging) verplicht om lid te kunnen worden van een schietvereniging. De aanvraag voor deze VOG kan door de vereniging digitaal worden klaargezet via Justis.

Verder verwacht de COMSV-Rotterdam van haar leden dat zij:

Hun verplichtingen nakomen

Zich aan afspraken houden

Zich op de hoogte stellen betreffende wetgeving schietsport

De veiligheidsregels naleven en bevorderen

Hun kennis en vaardigheden op peil houden

Kosten lidmaatschap

COMSV contributie: € 200,00 (jaarlijks), toepassing naar rato.

KNSA contributie € 42,50 (jaarlijks) Wordt u na 1 juli ingeschreven bij de knsa, betaalt u de helft.

COMSV entreegeld € 77,50 (eenmalig bij aanmelding)

KNSA entreegeld € 42,50 (eenmalig bij aanmelding)

Munitie, gehoor en oogbescherming is voor eigen rekening.

Openingstijden:

Maandag: 19:00 – 23:00

Zaterdag: 09:00 – 12:00

2e en 4e Dinsdag van elke maand: 19:00 – 23-00

Houd u rekening met het volgende.

COMSV-Rotterdam is een door oud-mariniers opgerichte schietvereniging die zich als vereniging uitsluitend committeert aan het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse normen en waarden en de Nederlandse vlag en wetgeving. Wij reageren alleen op aanvragen voor het lidmaatschap bij onze vereniging als wij ervan overtuigd zijn dat de aanvrager ook aan deze voorwaarden voldoet. Deze en andere voorwaarden stellen wij om het karakter, de gelijkgestemdheid en eensgezindheid van onze vereniging te waarborgen en te handhaven. Alleen als u hieraan voldoet, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Bij de geringste twijfel van onze kant over de oprechte loyaliteit aan deze voorwaarden, of omdat wij denken op grond van de door u verstrekte informatie dat u niet bij onze vereniging past, volgt er geen uitnodiging voor een kennismaking. Ook na een kennismaking kan uw aanmelding alsnog worden afgewezen.

Als u zich na het lezen van bovenstaande wilt aanmelden voor het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen per e-mail met secretaris@comsv-rotterdam.nl . Vertelt u in ieder geval (in het kort) wie u bent, met vermelding van uw voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep en uw persoonlijke situatie (relatie, kinderen etc). Ook horen we graag waarom u in de schietsport bent geïnteresseerd en hoe u tot uw keuze voor onze vereniging bent gekomen.

De afspraak voor een lidmaatschap wordt op een zaterdagochtend vanaf 09:00 uur behandeld en besproken. Bij uitzondering (indien voldoende gemotiveerd) kan er in overleg mogelijk uitgeweken worden naar een ander nader te bepalen tijdstip.