Lidmaatschap COMSV-Rotterdam

MOMENTEEL WORDEN ER NOG SLECHTS SELECTIEF NIEUWE AANMELDINGEN IN BEHANDELING GENOMEN.

Accommodatie

We maken gebruik van de Schietaccommodatie aan de:

Lucie Vuylstekeweg 38 

3062 CT Rotterdam

Onze openingstijden zijn

 • maandagavond:                                       van 19.00 tot 23.00 uur
 • zaterdagochtend:                                     van 09.00 tot 12.00 uur
 • 2e en 4dinsdagavond v/d maand:       van 19.00 tot 23.00 uur

Bezoek uitsluitend op afspraak!!

Faciliteiten

Op het complex zijn de volgende faciliteiten aanwezig:

 • Vier 100 meter binnenbanen, geschikt voor alle kalibers onder .50.
 • Zestien 50 meter banen voor klein kaliber geweer, voorzien van een elektronisch schotregistratiesysteem. (In onderhoud)
 • Twaalf 25 meter binnenbanen voor pistool, hiervan zijn 6 banen geschikt voor het schieten van onder andere militair pistool en 6 banen voor standaard- en sportpistool (klapschijfinstallatie).
 • Twaalf 25 meter binnenbanen voor precisie schieten met schijftransport. 
 • Vijftien 10 meter binnenbaan voor luchtgeweer- en pistool met schijftransport en twee banen zijn voorzien van een z.g. biathlon klapschijfinstallatie.

Tevens is er een gezellige sociëteit met bar waar men drankjes en hapjes kan verkrijgen.

Wat biedt het lidmaatschap

De vereniging biedt een basis-training sportschieten onder begeleiding van gecertificeerde ervaren trainers. De training omvat luchtgeweer en luchtpistool, klein- en grootkaliber geweer en pistool (precisie)schieten. Gedurende de openingstijden kunnen leden die na hun training vaardig en veilig kunnen schieten, zelfstandig gebruik maken van verenigingswapens. 

Daarnaast heerst er binnen onze vereniging een open cultuur, waar vriendjes-politiek, privileges  en ‘kliekjesvorm’ uit den boze zijn. Ten alle tijde geven wij aan onze leden over alles wat er dan ook maar gevraagd wordt opening van zaken. Geheimschrijverij is ons vreemd, de vereniging is van de leden, waarin het bestuur, zelf ook sportschutters zonder enige kapsones, zichzelf slechts beschouwen als de bewakers van de goede sfeer, de statuten, het huishoudelijk reglement en altijd aanspreekbaar zijn.

Wat vraagt het lidmaatschap

Een geldig Nederlands legitimatie bewijs (paspoort/rijbewijs), beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift alsmede een verklaring omtrent het gedrag (VOG). We verwachten dat leden hun verplichtingen nakomen, zich houden aan afspraken, de veiligheidsregels naleven en bevorderen, prettig in de omgang zijn, zorgvuldig omgaan met wapens en materialen van de vereniging en hun vaardigheden en kennis op peil houden.

Belangstellenden die lid willen worden kunnen contact opnemen met secretaris-comsv@ziggo.nl  In uw bericht verteld u wie u bent, met vermelding van voor en achternaam / beroep / geboortedatum en plaats / persoonlijke situatie / waarom u in de schietsport bent geïnteresseerd  en hoe u tot uw keuze voor onze verenigingen bent gekomen. Een kort CV-tje dus.

Houd u daarbij ook rekening met het volgende,

De COMSV-Rotterdam is een door oud-mariniers opgerichte schietvereniging, die zich als vereniging uitsluitend committeren aan het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse normen en waarden, de Nederlandse vlag en wetgeving. Daarom reageren wij uitsluitend op aanvragen voor het lidmaatschap bij onze vereniging, als wij ervan overtuigd zijn dat de aanvrager ook aan deze voorwaarden voldoet, ten einde het karakter, de gelijkgestemdheid en eensgezindheid van onze vereniging te waarborgen en te handhaven.

Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet zal u worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Bij de geringste twijfel van onze kant over de oprechte loyaliteit aan deze voorwaarden bij een aanvraag voor het aspirantschap bij onze vereniging, zal er dan ook geen uitnodiging voor een kennismaking volgen.

 • COMSV Contributie  € 200,00 (jaarlijks)
 • KNSA    Contributie  € 42,50  (jaarlijks) 
 • COMSV Entreegeld  € 77,50 (eenmalig bij aanmelding)
 • KNSA Entreegeld  € 42,50 (eenmalig bij aanmelding)