Introductie COMSV-Rotterdam.

Maandelijks organiseert de Contact Oud Mariniers Schietvereniging Rotterdam (COMSV) een introductie schietsport voor geïnteresseerden in de schietsport.
Het doel van de “Introductie schietsport” is bij aanmeldingen voor onze vereniging, vrijblijvend de gelegenheid te bieden kennis te maken met de schietsport en onze vereniging in het bijzonder, onder begeleiding van ervaren instructeurs.
Wij verzorgen de introductie schietsport voor maximaal 4 personen per introductie-avond.
Reserveringen zijn niet mogelijk. Uw inschrijving is daarbij pas geldig als u daar een bevestiging van ontvangt.
De kosten van de introductie bedragen € 15,- per persoon. De kosten zijn inclusief het gebruik van de banen, munitie, verenigingswapens, schietschijven en begeleiding.
Deelnemers moeten:
·       Altijd via de mail aangemeld zijn en een uitnodiging hebben ontvangen, zonder uitnodiging heeft u geen toegang!
·       Minimaal 16 jaar oud zijn.
·       De Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
·       Het gevraagde en opgegeven geldig Nederlands legitimatiebewijs kunnen tonen op de introductie-avond.
·       Absoluut vrij zijn van alcohol en/of drogerende middelen. Bij gerede twijfel wordt u van deelneming uitgesloten, zonder recht op restitutie!
Ook voor onze introductie geldt:

De COMSV-Rotterdam is een door oud-mariniers opgerichte schietvereniging, die zich als vereniging uitsluitend committeren aan het Koninkrijk der Nederlanden, de Nederlandse normen en waarden, de Nederlandse vlag en wetgeving. Daarom reageren wij uitsluitend op aanvragen voor de introductie en het lidmaatschap bij onze vereniging, als wij ervan overtuigd zijn dat de aanvrager ook aan deze voorwaarden voldoet, ten einde het karakter, de gelijkgestemdheid en eensgezindheid van onze vereniging te waarborgen en te handhaven.

Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet zal u worden uitgenodigd voor een introductie en een rondleiding. 

Bij de geringste twijfel van onze kant betreffende de loyaliteit aan deze voorwaarden, zal er dan ook geen uitnodiging volgen.

Aanmelden voor de introductie via secretaris-comsv@ziggo.nl 
Vermeld: Uw achternaam en voorletters, de datum waarvoor u zich opgeeft, het type ID dat u opgeeft (paspoort/rijbewijs/ID-kaart), het nummer van dat ID, met geboortedatum en geboorteplaats. 
Na aanmelding met de gevraagde gegevens krijgt u een uitnodiging. Bij het ontbreken van gevraagde gegevens zal er geen reactie volgen.
Note: Uw betaling dient ter plaatse voorafgaand aan de Introductie contant te worden betaald.
Programma
U wordt rond 19:00 uur verwacht in onze sociëteit, waar u vooraf een kop koffie of thee kunt nuttigen.
De Introductie begint om 19:15 uur met een korte kennismaking en rondleiding over de schietbanen.
Na de rondleiding en een instructie betreffende veiligheid, wordt er geschoten met een klein-kaliber (.22) geweer op de 50 meterbanen (elektronisch schot-registratie), met 15 schoten per deelnemer.
En we eindigen met (klein kaliber) pistoolschieten op de 25 meterbanen, eveneens 15 schoten per deelnemer.

Deelname aan de introductie is geheel voor eigen verantwoording van de deelnemers. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor welke materiële of immateriële schade dan ook, direct of indirect een gevolg van deelname aan de introductie schietsport.